Introduksjon

Strategisk analyse og planlegging


Strategisk analyse og planlegging er en del av bedriftsprosessene. Risiko og sårbarhet er en del av hverdagen. Det å analysere og evaluere risiko og sårbarhet bør derfor være en naturlig del av det strategiske arbeidet i virksomheten, noe som SinCon kan bidra i.Strategisk planlegging øker evnen til å håndtere kriser.

Arbeidsplass  Foto: Shutterstock

Informasjonsstrategi og informasjonsprosess 

Informasjon er en svært viktig del av i virksomhetens beslutningsgrunnlag. Det er derfor viktig at informasjonen er av best mulig kvalitet. SinCon kan bistå med å forbedre prosessen frem til kvalitetetsinformasjon.

Data  Foto: Shutterstock

Copyright © 2013 SinCon EPF. All rights reserved   

Forretningside

SinCon - kjernekompetanse

Sjåholm Intelligence Consultancy -  SinCon ble startet i 2011 og er et enkeltpersons foretak med en ansatt  og har kontor på Averøy - Nord-Møre. Erfaringsbakgrunnen er 40 års tjeneste i Forsvaret.

Sincon leverer tjenester til både privat næringsliv, bransjeorganisasjoner og offentlig forvaltning.

 SinCons kjernekompetanse er analyse, informasjonsstrategi og -metode, herunder:

  • Informasjonsstrategi og informasjonsprosess 
  • Risikoanalyse og utredningsarbeid
  • Trusselvurderinger – land/områdeanalyser
  • Opplæring
  • Prosjektledelse

 

 Foto Tove Lauluten 

Copyright © 2013 SinCon EPF. All rights reserved 

SinCon Info

Sjåholm Intelligence Consultancy - SinCon EPF | Org.nr NO 996 940 918 MVA

Kårvågveien 128,

6532 Averøy

Tel: +47 71 51 19 77

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Linkedin konto: Kjell Sjaholm 

Twitter: SinCon@KjellSjaholm 

Copyright © 2012 SinCon EPF. All rights reserved

Subcategories