Tjenester

Tjenester


SinCon kan bistå virksomheten med å understøtte to prosesser som bidrar til beslutningsgrunnlaget i virksomheten.

Register to read more...

Informasjonsstrategi - informasjonsprosess

Informasjonsstrategi - informasjonsprosess

Informasjon brukes i mange prosesser i en virksomhet og SinCon har gode metoder for innsamling og bearbeiding av informasjon til kvalitetsinformasjon. Prosessen styres av en infomasjonsstrategi som er en av fem strategier i en bedrift. Informasjonsprosessen kan understøtte forskjellige andre prosesser i virksomheten, for eksempel scenario arbeid, strategisk planlegging for krisehåndtering mv.
Den kan også være en del av det løpende arbeidet med risikoreduserende tiltak.

Register to read more...

Strategisk analyse og planlegging

Strategisk analyse og planlegging

I et mer komplekst samfunn øker også behovet for strategisk analyse og planlegging for å redusere sårbarhet. Mangel på strategisk planlegging er hovedårsak til organisasjoners manglende evne til å håndtere en krise.

Register to read more...